Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu Nikielkowo

%d bloggers like this: