Sprzątanie świata – ciąg dalszy

Kilka tygodni temu w całej gminie Barczewo była organizowana akcja „Sprzątania świata” zainicjowana przez Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo.  W ramach tej akcji wspólnymi siłami liczna grupą mieszkańców Nikielkowa zebrała z terenu naszej miejscowości kilkadziesiąt worków śmieci. 

Do pełni szczęścia, by nasza miejscowość była godną wizytówką gminy Barczewo brakuje uprzątnięcia terenu wzdłuż ulicy Grzymały, a będącego w utrzymaniu Powiatowej Służby Drogowej.

Dlatego też  w dniu dzisiejszym spotkałem się z dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie  – panem Dariuszem Jasińskim. Podczas bardzo rzeczowej rozmowy ustaliliśmy zakres prac, które będą wykonane w najbliższym czasie. Otrzymałem zapewnienie dyrektora PSD, że większość prac zostanie wykonanych jeszcze w miesiącu maju br.

Zakres czynności jaki ustaliliśmy wspólnie z dyrektorem to:

 • uprzątniecie zalegającego piachu z jezdni oraz chodników,
 • usunięcie pozostawionych po wycince gałęzi zalegających w pasie drogowym,
 • oczyszczenie przepustów pod drogami,
 • oczyszczenie studni w okolicach ul. Lipowej/Grzymały,
 • sprawdzenie stanu i oczyszczenie drzew z uschniętych gałęzi,
 • uprzątniecie zalegających od kilku lat słupów energetycznych w okolicach kościoła,
 • przycięcie odrostów na drzewach wzdłuż ul Grzymały,
 • usunięcie karp po wyciętych drzewach
 • sprawdzenie stanu technicznego chodników i krawężników po wykonywanych pracach związanych z układaniem instalacji gazowej
 • uprzątniecie i wykoszenie rowów melioracyjnych
 • oczyszczenie poboczy z nagromadzonego piachu i porośniętej trawy.

 

przepust drogowy
Pozapychane przepusty drogowe
Zanieczyszczone przydrożne rowy
Uschnięte konary
Pozostałości po wycince chorych drzew


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *