Sprzątanie świata – ciąg dalszy

Kilka tygodni temu w całej gminie Barczewo była organizowana akcja “Sprzątanie świata” zainicjowana przez Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo.  W ramach tej akcji wspólnymi siłami liczna grupą mieszkańców Nikielkowa zebrała z terenu naszej miejscowości kilkadziesiąt worków śmieci. 

Do pełni szczęścia, by nasza miejscowość była godną wizytówką gminy Barczewo brakuje uprzątnięcia terenu wzdłuż ulicy Grzymały, a będącego w utrzymaniu Powiatowej Służby Drogowej.

Dlatego też  w dniu dzisiejszym spotkałem się z dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie  – panem Dariuszem Jasińskim. Podczas bardzo rzeczowej rozmowy ustaliliśmy zakres prac, które będą wykonane w najbliższym czasie. Otrzymałem zapewnienie dyrektora PSD, że większość prac zostanie wykonanych jeszcze w miesiącu maju br.

Zakres czynności jaki ustaliliśmy wspólnie z dyrektorem to:

 • uprzątniecie zalegającego piachu z jezdni oraz chodników,
 • usunięcie pozostawionych po wycince gałęzi zalegających w pasie drogowym,
 • oczyszczenie przepustów pod drogami,
 • oczyszczenie studni w okolicach ul. Lipowej/Grzymały,
 • sprawdzenie stanu i oczyszczenie drzew z uschniętych gałęzi,
 • uprzątniecie zalegających od kilku lat słupów energetycznych w okolicach kościoła,
 • przycięcie odrostów na drzewach wzdłuż ul Grzymały,
 • usunięcie karp po wyciętych drzewach
 • sprawdzenie stanu technicznego chodników i krawężników po wykonywanych pracach związanych z układaniem instalacji gazowej
 • uprzątniecie i wykoszenie rowów melioracyjnych
 • oczyszczenie poboczy z nagromadzonego piachu i porośniętej trawy.

 

przepust drogowy
Pozapychane przepusty drogowe
row przydrozny
Zanieczyszczone przydrożne rowy
uschniete galezie
Uschnięte konary
karpy
Pozostałości po wycince chorych drzew


gałęzie

%d bloggers like this: